van der Steen elektrotechniek Brandbeveiliging

Een brand kan in korte tijd enorm veel schade aanrichten. Niet alleen aan uw woning of bedrijfspand; ook voor de aanwezigen binnen kan een brand grote gevolgen hebben. Om gevolgschade aan mens en materieel bij brand tot een minimum te beperken, is goede brandbeveiliging onmisbaar.

 

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel om een beginnende brand in een dusdanig vroeg stadium te ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat de bestrijding ervan tijdig kan worden ingezet en alle aanwezigen veilig het pand kunnen verlaten. Brandmeldsystemen werken 24 uur per dag, 7 dagen per week en registreren daarom – in het algemeen – beginnende brandjes sneller dan wij.

 

Ieder gebouw is anders en vraagt daarom om een andere brandmeldinstallatie. Wij inventariseren graag uw situatie, voor een installatieadvies op maat. Al onze ontwerpen worden voor uitvoering ter goedkeuring aangeboden aan de brandweer, waardoor u verzekerd bent dat uw installatie aan de nieuwe brandeisen voldoet.

Neem contact op