NEN 3140 inspectie: Inspectie van uw elektrotechnische installaties

De betrouwbaarheid van uw elektrotechnische installatie is cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Ook vanuit wetgeving worden er eisen gesteld, zowel aan de installatie zelf als aan de elektrische arbeidsmiddelen die u gebruikt. Van der Steen Inspectie staat garant voor een betrouwbare en deskundige NEN 3140 inspectie met aandacht voor uw bedrijfsprocessen.

 

Wij voeren onze veiligheidsinspecties uit conform een kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Dit systeem is opgesteld door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie. U bent verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage, uitgevoerd op basis van:
 

  • NEN 1010: 2007 + c1: 2008
  • NEN 3140: 2011
  • NPR 8040-1
  • NEN-EN-IEC 60439
  • Overige van toepassing zijnde productnormen

 

NEN keuring elektra: wetten en plichten

De belangrijkste wetten die eisen stellen aan uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen zijn de Arbowet, de Woningwet en de Warenwet. Daarnaast worden er eisen gesteld door verzekeraars.

 

De Arbowet ziet toe op een veilig gebruik van elektrotechnische installaties. Hiertoe moeten de installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbowetgeving wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan voldoen aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen.
 

Volgens de Woningwet moeten bestaande elektrische installaties voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk voor controle van de elektriciteit. Op grond van de Woningwet is echter ook de gebruiker verplicht om ten minste eenmaal per jaar de noodverlichtingsinstallatie op adequate wijze te (laten) controleren én onderhouden.
 

Hoewel voor gebruikers geen verdere wettelijke verplichtingen gelden, doet u er goed aan regelmatig een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren. Elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen zijn immers aan slijtage onderhevig, zowel door gebruik als door omgevingsfactoren. Een deskundige, periodieke inspectie draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uzelf en uw medewerkers.

 

NEN 3140 inspectie als eis bij verzekeraars

Niet alleen wetgeving, ook verzekeraars stellen eisen. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke normen elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen volgens uw verzekeraar moeten voldoen. Alleen als u kunt aantonen dat alles in orde is, wordt bij brand of schade een vergoeding uitgekeerd. Dit kan aardig in de papieren lopen. Zorg er daarom voor dat uw installatie in orde is. Van der Steen Inspectie en Beheer is u graag van dienst.

Neem contact op